4. Novice

Promocija zdravja v Eternitu Slovenija

datum: 05.10.2017

OKTOBER - MESEC JABOLK za vse zaposlene

Promocija zdravja na delovnem mestu je poslovna strategija, ki strmi k izboljšanju zdravja in dobrega počutja med zaposlenimi ter k bolj zdravi organizaciji nasploh (inšpektorat RS za delo, 2012).

V skopu izvajanja promocije zdravja v podjetju Eternit Slovenija, imajo v mesecu oktobru 2017, vsi zaposleni na razpolago jabolko na dan.

plakat jabolka