Stanovanjska hiša, Švica

Osnovni podatki

Stanovanjska hiša, Švica

Tip zgradbe: Stanovanjska hiša

Vgrajeni izdelki: Valovitka 5, temno siva

Leto izgradnje 2011

Fotografija: Eternit