Osnovna šola Solkan

Osnovni podatki

Osnovna šola Solkan

Tip zgradbe: Javni objekt

Vgrajeni izdelki: Valovitka 5, rdeča

Leto izgradnje: 2005

Fotografija: Foto Pavšič Zavadlav