Naselje Razgledi Perovo, Kamnik

Osnovni podatki

Razgledi Perovo

Tip zgradbe: Stanovanjsko naselje

Arhitektura: Dekleva Gregorič Arhitekti

Vgrajeni izdelki: RK 400x400 EP, Vulcanit 6520

Leto izgradnje: 2012

Fotografija: Žiga Lovšin