Stanovanjska hiša, Avstrija

Osnovni podatki

Stanovanjska hiša, Avstrija

Tip zgradbe: stanovanjska hiša

Vgrajeni izdelki: Betonski strešniki Europa, rdeči

Fotografija: Eternit