Stanovanjska hiša, Avstrija

Osnovni podatki

Stanovanjska hiša, Avstrija

Tip zgradbe: Stanovanjska hiša

Vgrajeni izdelki: Betonski strešniki Strangfalz,  rdeče rjavi

Fotografija: Eternit