Čolnarna, Avstrija

Osnovni podatki

Čolnarna, Avstrija

Tip zgradbe: industrijski objekt

Vgrajeni izdelki: Toscana, črna

Fotografija: Eternit