Stanovanjska hiša, Avstrija

Osnovni podatki

Stanovanjska hiša, Avstrija

Tip zgradbe: Stanovanjska hiša

Vgrajeni izdelki/ Installed products: Toscana, rdeča

Fotografija: Eternit