Stanovanjska hiša, Avstrija

Osnovni podatki

Stanovanjska hiša, Avstrija

Tip zgradbe: stanovanjska hiša

Vgrajeni izdelki: Toscana, svetlo siva

Fotografija: Eternit