Wallis Annenberg center, USA

Osnovni podatki

Waliss Annenberg Center, USA

Tip zgradbe: Javni objekt

Arhitekt: SPF architects

Vgrajeni izdelki: Swisspearl Reflex Autumn Leaves 9270, Champagne 9290-09

Leto izgradnje: 2011-2013

Fotografija: Swisspearl