10. material

Material in lastnosti


Eternit.
Genialen gradbeni material. Kakovosten, vzdržljiv in lep.

Vlaknocement je z vlakni armiran cement, ki se ga da v nestrjenem stanju praktično poljubno oblikovati, v strnjenem stanju pa je oblikovno obstojen in odporen proti vremenskim vplivom. Lastnosti vlaknocementnega kompozita so odvisne od kakovosti posameznih komponent in od tehnološkega postopka izdelave.

Vlaknocement sestavljajo portlandski cement, voda, zrak, polnila ter armirna polivinil alkoholna in procesna celulozna vlakna. To so v ekološkem smislu neoporečne sestavine, ki omogočajo izdelavo trdnih in strukturno razgibanih izdelkov z dolgo življenjsko dobo.

material

 

Lastnosti izdelkov iz vlaknocementa.

lastnosti