Usmeritve


Usmeritev podjetja Eternit Slovenija d.o.o. je utrditi podobo zanesljivega dobavitelja gradbenih materialov, ki poleg visoke kakovosti izdelkov nudi tudi visokokakovostno tehnično pomoč na vseh stopnjah realizacije projekta do vključno vgradnje vlaknocementnih izdelkov. 

Vizija podjetja je postati vodilni proizvajalec in dobavitelj vlaknocementnih izdelkov na slovenskem trgu in na trgih jugo-vzhodne Evrope.

 

Vrednote:

Ravnamo se po potrebah ljudi in verjamemo v naše sodelavce. Njihova strast je kapital naše znamke.
Ravnamo odgovorno, pristno in trajnostno – tako, da lahko naši kupci in partnerji zaupajo vsakemu našemu stisku roke.
Na stvari gledamo različno, želimo pa pri vsem kar storimo, doseči najboljše.
Ustvarjamo kakovostne življenjske prostore. Naša pričakovanja glede dizajna vodijo naše razmišljanje in ravnanje, vendar smo hkrati prepričani, da je dizajn dober samo, če je zares funkcionalen.
Verjamemo v moč idej in v dejstvo, da je uspehe v prihodnosti možno doseči z izdelki, ki jih danes še ne poznamo.

 

Strateški cilji:

doseči vodilni položaj v proizvodnji in trženju vlaknocementnih izdelkov na slovenskem trgu in na področju JV Evrope;
doseči pomemben položaj na slovenskem trgu kritin;
doseči konstantno ekonomsko rast prihodkov, dobička, dodane vrednosti in donos­nosti.