9. Zgodovina

Zgodovina


Zgodovina Eternit. Od ideje do globalnega uspeha.

Leta 1894 se je Avstrijcu Ludwigu Hatschek porodila ideja o izdelku, ki je dodobra spremenil gradbeno industrijo. Izdelal je gradbeni material, ki je bil lažji od opeke, cenejši od skrilavca in boljši od pločevine. Posebno kombinacijo vlaken, cementa, celuloze, zraka in vode, je poimenoval  "Eternit". Ime izvira iz latinske besede aeternitas (neminljivost, večnost). Zaradi posebnih fizikalnih lastnosti so Eternit izdelki izredno odporni proti zmrzali, negorljivi ter vsestransko uporabni.

 

Prvi svetovni industrijsko izdelani gradbeni materiali - iz Avstrije za cel svet.

Junija leta 1901 je Ludwig Hatschek prijavil svoj proizvodni patent, ki je pridobil svetovni sloves in mednarodni uspeh ter je povzročil ustanovitev številnih novih tovarn v evropskih državah, v Rusiji in drugod po svetu.

''Gradbeni boom'' v šestdesetih letih je doprinesel k gradnji številnih stavb s podpisom ''Eternit'', ki je iz čistega gradbenega materiala postal kultni material. O Eternitovi zgodbi o uspehu pričajo številni svetovno znani objekti po vsem svetu.

 

Zgodba Eternita v Sloveniji

Zgodba o cementu v Anhovem, v neposredni bližini reke Soče in italijanske meje sega v začetek prejšnjega stoletja, ko je Ivan Nibrant pri kuhanju apna odkril neznani prah izjemnih veznih lastnosti, splitski podjetnik Emil Stock pa zgradil cementarno v Anhovem. Proizvodnja azbestcementnih plošč in cevi je stekla leta 1921. V istem obdobju so v Avstriji, Italiji, Franciji, Nemčiji, Grčiji, Turčiji, na Češkem, Hrvaškem in drugod po Evropi ter v Ameriki in na Bližnjem vzhodu že obratovale tovarne s tovrstno proizvodnjo. Poleg tega se je ta surovina v Sloveniji in po svetu uporabljala tudi za druge proizvode.

V šestdesetih letih prejšnjega stoletja je tovarna z imenom Cement Anhovo (od 1967 naprej z imenom Salonit Anhovo d.d.) dosegla eno izmed največjih stopenj razvoja. Na prelomu v osemdeseta leta je bilo v njej zaposlenih preko 2600 delavcev, izdelali so več kot milijon ton cementa in izdelkov iz azbestcementa. Povprečna letna proizvodnja azbestcementnih plošč in cevi je znašala okrog 130.000 ton. Pretežni del izdelkov, okrog 80 % je bilo prodanih v izvozu in na trgih republik takratne SFR Jugoslavije. Tovarna je dajala ljudem reden zaslužek, štipendije, stanovanja, bogatila je družbeno življenje.

Konec leta 1996 je Salonit Anhovo skladno z Zakonom o prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki proizvodnjo azbestcementnih plošč in cevi ukinil. Azbestcementno proizvodnjo so tako uspešno nadomestili z okoljem prijazno proizvodnjo vlaknocementnih izdelkov, ki je konec leta 1998 stekla v takratnem podjetju Esal d.o.o.

Od leta 2014 je družba Eternit Slovenija d.o.o. v stoodstotni švicarski lasti in od začetka leta 2016 deluje znotraj skupine Swisspearl Group AG.

 

Povezovanje s skupino in preimenovanje v Eternit

Blagovna znamka Eternit predstavlja tradicionalno znamko z visoko stopnjo prepoznavnosti.
Prepoznavna pisava njenega logotipa je bila že večkrat predelana in se v različnih barvah uporablja že od začetka 30-ih let prejšnjega stoletja. Družba Eternit Slovenija d.o.o. je ponosna, da je v že od same ustanovitve tesno povezana z znamko Eternit.

Podjetje se je v Eternit preimenovalu v začetku marca 2017. S spremembo imena je podjetje želelo okrepiti medsebojno sodelovanje znostraj skupine, hkrati povečati prepoznavnosti na slovenskem in mednarodnih trgih, saj je ’’Eternit’’ znana kot blagovna znamka modernega in vzdržljivega materiala – vlaknocementa.