background

OSREDNJA SLOVENIJA

Tomaž Kržišnik

+386 (0)41 550 189

tomaz.krzisnik@eternit.si

ZAHODNA SLOVENIJA

Matej Budihna

+386 (0)41 772 579

matej.budihna@eternit.si

VZHODNA SLOVENIJA

Primož Šrot

+386 (0)41 742 176

primoz.srot@eternit.si