background

Vlaknocement je z vlakni armiran cement, ki se ga da v nestrjenem stanju praktično poljubno oblikovati, v strnjenem stanju pa je oblikovno obstojen in odporen proti vremenskim vplivom. Lastnosti vlaknocementnega kompozita so odvisne od kakovosti posameznih komponent in od tehnološkega postopka izdelave.

Vlaknocement sestavljajo portlandski cement, voda, zrak, polnila ter armirna polivinil alkoholna in procesna celulozna vlakna. To so v ekološkem smislu neoporečne sestavine, ki omogočajo izdelavo trdnih in strukturno razgibanih izdelkov z dolgo življenjsko dobo.

Značilnosti vlaknocementnih izdelkov

Negorljivost
odpornost na različne vremenske razmere in UV žarke
zmrzlinska odpornost
neskončne možnosti oblikovanja
celovita stavbna rešitev
minimalno vzdrževanje
dolga trajnostna doba
ekološka neoporečnost