background

Eternit Slovenija d.o.o. je vodilna družba na področju jugovzhodne Evrope s proizvodnjo in trženjem visokokakovostnih in ekoloških vlaknocementnih strešnih in fasadnih izdelkov Swisspearl. Ustanovljena je bila 10. marca 1998, kot podjetje ESAL d.o.o. s podpisom pogodbe o skupnem vlaganju med družbama Eternit (Schweiz) AG iz Švice in Salonitom Anhovo d.d. iz Anhovega, iz katerih prvih črk imen je izhajalo tudi njeno ime. V letu 2017 se je družba preimenovala v Eternit Slovenija d.o.o. Eternitovi izdelki sodijo po kakovosti v sam vrh sorodnih izdelkov v Evropi.

Družba Eternit Slovenija zastopa blagovno znamko modernega in vzdržljivega materiala vlaknocementa. Njena ustanovitev je povezana s sprejetim Zakonom o prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki ter o zagotovitvi sredstev za prestrukturiranje azbestne proizvodnje v neazbestno leta 1996 ter skladno s tem z ukinitvijo proizvodnje azbestcementnih plošč in cevi v Salonitu Anhovo. K njenemu nastanku pa so botrovale tudi tržne potrebe sodobnega kupca po ekološko neoporečnih izdelkih.

Družba je prisotna na trgu s portfeljem treh prodajnih programov: strešnih kritin, fasadnih plošč ter izdelkov za vrt in interjer. Glavna dejavnost je proizvodnja vlaknocementnih valovitih strešnih plošč, ki jih trži pod blagovno znamko Valovitka ter ročna izdelava zaključnih elementov za streho. Specializirana je tudi na področju trženja fasadnih plošč. Od leta 2002 je pooblaščena za popolno komercialno in tehnično podporo distributerjem vlaknocementnih fasadnih plošč in sistemov Swisspearl na področju jugovzhodne Evrope.

Poleg slovenskega trga, ki predstavlja pomemben delež v skupni prodaji, so Eternitovi trgi tudi številne države v Evropi in Ameriki.

Prvovrstno kakovost Eternitovih izdelkov zagotavlja svetovno znana švicarska tehnologija proizvodnje vlaknocementnih izdelkov, ki jo je po večletnih obsežnih raziskavah že v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja razvila družba Eternit iz Švice. Prav dolgoletna švicarska tradicija na eni strani ter dovzetnost mladega podjetja za potrebe sodobnega kupca na drugi strani, skupaj uresničujeta glavno poslanstvo družbe Eternit Slovenija, ki je v oskrbi porabnikov z odličnimi izdelki, neprestanem razvoju vlaknocementnega programa in internacionalizaciji.

Usmeritve

Usmeritev podjetja Eternit Slovenija d.o.o. je utrditi podobo zanesljivega dobavitelja gradbenih materialov, ki poleg visoke kakovosti izdelkov nudi tudi visokokakovostno tehnično pomoč na vseh stopnjah realizacije projekta do vključno vgradnje vlaknocementnih izdelkov.

Vizija podjetja je postati vodilni proizvajalec in dobavitelj vlaknocementnih izdelkov na slovenskem trgu in na trgih jugo-vzhodne Evrope.

Vrednote:

Ravnamo se po potrebah ljudi in verjamemo v naše sodelavce. Njihova strast je kapital naše znamke. Ravnamo odgovorno, pristno in trajnostno – tako, da lahko naši kupci in partnerji zaupajo vsakemu našemu stisku roke.

Na stvari gledamo različno, želimo pa pri vsem, kar storimo, doseči najboljše.
Ustvarjamo kakovostne življenjske prostore. Naša pričakovanja glede dizajna vodijo naše razmišljanje in ravnanje, vendar smo hkrati prepričani, da je dizajn dober samo, če je zares funkcionalen. Verjamemo v moč idej in v dejstvo, da je uspehe v prihodnosti možno doseči z izdelki, ki jih danes še ne poznamo.