background

Naši izdelki so izdelani iz naravnih surovin, ki so večinoma iz regije. Tako se izognemo nepotrebnim prevozom in ne obremenjujemo okolja po nepotrebnem. Ekološko in ekonomsko prednost pa naši izdelki združujejo tudi v dolgi trajnostni dobi, poleg tega pa se lahko po uporabi preprosto reciklirajo.

Vse Eternitove strešne kritine, kot tudi fasadne plošče imajo pridobljene Okoljske proizvodne deklaracije (EPD), ki so osnova podatkov za ekološko oceno objektov v skladu z DIN EN 15987 in so pomembni za ocenjevanje kakovosti stavb z vidika okolja in zdravja.

Politika kakovosti

Politika kakovosti temelji na osnovnih usmeritvah in vrednotah poslovanja družbe Eternit Slovenija d.o.o. in podpira nenehno izboljševanje vseh poslovnih procesov.

Kakovost izdelkov

Eternitovi vlaknocementni izdelki izpolnjujejo vse tehnične zahteve skladno z veljavnimi SIST EN standardi:

SIST EN 494 za valovite strešne in fasadne plošče in fazonske kose,
SIST EN 492 za maloformatne ravne strešne plošče in fazonske kose,
SIST EN 12467 za velikoformatne ravne fasadne plošče.

Tipsko in prevzemno preskušanje, ki ga določa standard, izvajamo v lastnem laboratoriju in v zunanjih pooblaščenih laboratorijih, poleg tega pa nenehno izvajamo notranjo kontrolo proizvodnje. Kakovost izdelkov potrjujemo z izjavami o lastnostih.

Požarne lastnosti določajo in potrjujejo zunanji pooblaščeni požarni laboratoriji. Vlaknocement je negorljiv material klase A2-s1, d-0 po standardu SIST EN 13501-1